ANA TEMA: TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

ALT TEMALAR:

a-) Tarihsel Süreçte Türkiye-Rusya İlişkileri

a-1) Osmanlı Dönemi Türkiye-Rusya İlişkileri

a-2) Kurtuluş Savaşı Dönemi Türkiye-Rusya İlişkileri

a-3) Soğuk Savaş Dönemi Türkiye-Rusya İlişkileri

 

b-) NATO Çerçevesinde Türkiye-Rusya İlişkileri

b-1) NATO-Varşova Paktı Arasında Türkiye-Rusya İlişkileri

b-2) Türkiye ve Rusya’nın NATO’ya Bakış Açısındaki Farklılıklar

 

c-) Enerji Alanında Türkiye-Rusya İlişkileri

c-1) Türkiye-Rusya İlişkilerinde Türk Akımı Projesi

c-2) Türkiye-Rusya İlişkilerinde Mavi Akım Projesi

c-3) Türkiye-Rusya İlişkilerinde TANAP Projesi

c-4) Türkiye-Rusya İlişkilerinde Nabucco Projesi

 

d-) Türkiye-Rusya İlişkileri Ekseninde Bölgesel Sorunlar

d-1) İşgal Altındaki Dağlık Karabağ Sorunu

d-2)Ukrayna Krizi

d-3) Gürcistan Sorunu (Acaristan-Abhazya-Osetya Üçgeninde)

d-4) Kırım’ın İlhakına Türkiye ve Rusya’nın Bakışı

d-5) Kırım’ın İlhakına Azerbaycan ve Orta Asya Devletlerinin Bakışı

d-6) Sözde Ermeni Soykırımı İddialarına Türkiye ile Rusya’nın Bakışı ve Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Rusya’nın Tutumu

d-7) Suriye Krizinde Türkiye ve Rusya İlişkisi

d-8) Uçak Krizinde Türkiye ve Rusya’nın Tutumu

d-9) Irak İşgalinden Sonra Türkiye ve Rusya’nın Tutumu

d-10) Montrö Boğazlar Sözleşmesi Ekseninde Karadeniz ve Boğazlar Konusu

d-11) Kanal İstanbul Projesi’nin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi

 

e-) Günümüzde Türkiye-Rusya İlişkileri

e-1) Soğuk Savaş Rekabetinden Stratejik Ortaklığa Türkiye-Rusya İlişkileri

e-2) AK Parti Döneminde Türkiye-Rusya İlişkileri

e-3) Avrasyacılık Bağlamında Türkiye-Rusya İlişkileri

e-4) Putin ve Medvedev’in Türkiye’ye Bakışı

e-5) Hukuki Düzlemde Türkiye-Rusya İlişkileri

e-6) 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Rusya’nın Tutumu

e-7) Türkiye’nin DAEŞ’le Mücadele Konusunda Rusya’nın Tutumu

e-8) Shangai İşbirliği Örgütü Ekseninde Türkiye-Rusya İlişkileri

e-9) Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi’nin Suikaste Uğraması

e-10) Suriye Krizi Bağlamında Astana Süreci

e-11) Karadeniz Havzasında Çevre Sorunları

e-12 Türk-Rus İlişkilerine Etki Eden Olumlu ve Olumsuz Dışsallıklar

 

f-) Türk-Rus İlişkilerinin Ekonomik Boyutu

f-1) Türkiye’den Rusya’ya İhraç Edilen Ürünler

f-2) Türkiye’nin Rusya’dan İthal Ettiği Ürünler

f-3) Türk İnşat Sektörünün Rusya’daki Faaliyetleri

f-4) Türk-Rus İlişkilerinde Turizmin Boyutu ve Önemi

f-5) Rusların Türkiye’de Taşınmaz Edinme Konusu

f-6) Türk-Rus İlişkileri Bağlamında Karadeniz’de Balıkçılık

 

g-) Türk-Rus İlişkilerinde Sanat Edebiyat ve Kültür

g-1) Türk-Rus İlişkilerinde Medyanın Rolü

g-2) Türk Ve Rus Edebiyatında Karşılıklı Etkileşim

g-3) Türk Ve Rus Sinemasının Karşılıklı Etkileri

g-4) Şiir, Roman Ve Edebiyatın Diğer Sahalarında Rus Ve Türk Etkileşimi

g-5) Heykel, Müzik, Plastik Sanatlar Ve Güzel Sanatların Diğer Alanlarında İlişkiler 

g-6) Türk-Rus Mutfağının Karşılaştırması Ve Etkileşimi

g-7) Türk Ve Rus Modacıların Münasebetleri Ve Karşılıklı Etkileşimleri

g-8) Türk - Rus İlişkilerinde İslam Dünyası ve Türkistan