Listeyi İndir

VII. ULUSLARARASI KARADENİZ SEMPOZYUMU

 

 

SEMPOZYUMUMUZA ÖZET GÖNDEREREK GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
HAKEMLERDEN GELEN SONUÇLARA GÖRE SEMPOZYUMUMZA KATILACAK OLANLARIN LİSTESİ.

 

1.       PROF. DR. ADEM ÜZÜMCÜ - ARŞ. GÖR. SAMET TOPAL - MURAT AKÇA - TÜRKİYE RUSYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE TRA1 VE TRA2 DÜZEY 2 BÖLGELERİNİN RUSYA İLE DIŞ TİCARETİNİN AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ

2.       PROF. DR. ALAEDDİN YALÇINKAYA - TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE AVRASYACI REKABET

3.       PROF. DR. ALİ ENGİN OBA - TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİNİN ANLAŞILMASINA KATKI YAPAN İKİ ESER

4.       PROF. DR. BAYRAM BAYRAKDAR - JEOPOLİTİĞİN VE GÖÇ HAREKETLERİNİN GÖLGESİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYENİN SOSYO - EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DURUMU HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

5.       PROF. DR. BEHÇET KEMAL YEŞİLBURSA — İNGİLİZ BELGELERİNE GÖRE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ

6.       PROF. DR. ERCAN ALKAYA - RUSYA FEDERASYONUNDA TATAR-RUS İLİŞKİLERİ VE TATAR TÜRKLERİNİN ANA DİLİ KULLANIMI

7.       PROF. DR. ERŞAN SEVER - ARİF YİĞDELİ - ŞOKLARIN EKONOMİK GELİŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE-RUSYA ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME

8.       PROF. DR. ERŞAN SEVER – ARŞ. GÖR. VOLKAN HAN - TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN SORUNLARIN TARIMSAL DIŞ TİCARETE YANSIMALARI

9.       PROF. DR. HAKAN YILMAZ - SOSYAL TARİH AÇISINDAN BİR SEYAHATNAMENİN MUHTEVA ANALİZİ- ALEKSANDR SERGEYEVİÇ PUŞKİN’İN “ERZURUM YOLCLUĞU” KARŞILAŞTIRILMASI

10.   PROF. DR. HÜLYA UĞUR TANRIÖVER - YENİ DÖNEM BAĞIMSIZ FİLMLERİNDE RUS SİNEMASININ ETKİLERİ: TARKOVSKİ OLMAK YA DA OLMAMAK

11.   PROF. DR. KAMER KASIM - TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE ERMENİ İDDİALARI VE ERMENİ BOYUTU

12.   PROF. DR. MEHMET DİKKAYA – ÖĞR. GÖR. ÖZGÜR KANBİR - BAYRAM VELİ DOYAR - TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİ: DUYGUSALLIKTAN REALİTE YE Mİ?

13.   PROF. DR. MEHMET SARIŞIK - DOÇ DR. BURHANETTİN ZENGİN - ÖĞR. GÖR. CEYHUN AKYOL - TÜRK VE RUS MUTFAĞI ARASINDA Kİ ETKİLEŞİM VE BENZERLİKLER

14.   PROF. DR. MUSTAFA ORAL – ABDÜLGAFUR TUTAYSALGIR’IN GÜNLÜĞÜ IŞIĞINDA KIRIM YALTA’DAN KONYA EREĞLİ’SİNE GÖÇLER 1

15.   PROF. DR. NURSULU ÇETİN – RUSYA’NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI

16.   PROF. DR. OKAN YEŞİLOT - DR. BURCU ÖZDEMİR - PUTİN DÖNEMİ TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ: KRİZLER FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

17.   PROF. DR. SELÇUK DUMAN - TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNDE BOĞAZLAR TARTIŞMASI

18.   PROF. DR. SERKAN DOĞANAY - TÜRKİYE DIŞ TURİZMİNDE RUSYA FEDERASYONU’NUN YERİ

19.   PROF. DR. ÜNSAL BEKDEMİR - YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM SEZER - RUSYA TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE TARIMINA ETKİSİ

20.   PROF. DR. YAVUZ BAYRAM - TÜRK RUS İLİŞKİLERİNİ POLİTİK KARİKATÜRLER ÜZERİNDEN OKUMAK: UÇAK KRİZİ ÖRNEK OLAYI

21.   DOÇ. DR. AYŞE TOY PAR - ERKEN DÖNEM CUMHURİYET SİNEMASI VE RUSYA: MUHSİN ERTUĞRUL SİNEMASINDA SOVYET ETKİLERİ

22.   DOÇ. DR. KAHRAMAN KALYONCU - ARŞ. GÖR. CUMA DEMİRTAŞ - SİYASİ VE EKONOMİK KRİZLERİN TÜRKİYE-RUSYA DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİSİ

23.   DOÇ. DR. KURTULUŞ YILMAZ GENÇ – RUSLARIN TÜRKİYE’YE GELME NEDENLERİ.

24.   DOÇ. DR. MEHMET DURKAYA - TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ

25.   DOÇ. DR. METİN AKSOY - DİPLOMATİK BİR MEŞRULAŞTIR YÖNTEMİ OLARAK ASTANA SÜRECİ

26.   DOÇ. DR. NAİLE ASKER - 93 HARBİNİN HALK EDEBİYATINA ETKİSİ VE AŞIK ŞENLİK

27.   DOÇ. DR. SEYMUR AĞAZAD - DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİNİN TÜRKİYE-RUSYA İHRACATI ÜZERİNDE ETKİSİ

28.   DOÇ. DR. SEZAİ ÖZÇELİK - II. SOĞUK SAVAŞ VE KIRIM’DAKİ JEO-STRATEJİK GAMBİT: RUSYA’ NIN STRATEJİK DERİNLİĞİ BAĞLAMINDA KIRIM’IN İŞGALİ VE KIRIM TATARLARI

29.   DOÇ. DR. ŞULE YÜKSEL ÖZMEN - MEHMET EMİN YILDIZ - ONUR OĞUR - MEHTER MARŞINDAN RUS VALSİNE: TÜRK YAZILI BASINDA TÜRK RUS İLİŞKİLERİNİN SUNUMU

30.   DOÇ. DR. TERANE HAŞİMOVA - 20. YY BAŞLARINDA RUSYA İŞGALİ DÖNEMİNDE OSMANLI EDEBİYATININ ETKİSİNDE AZERBAYCAN VE ÖZBEK EDEBİYATI AKIMLARI

31.   DOÇ. DR. UĞUR ÜÇÜNCÜ - MOSKOVA ANTLAŞMASININ İSTİKBAL GAZETESİNDEKİ YANSIMALARI

32.   DOÇ. DR. YUNUS EMRE GÜRBÜZ - OSMANLI VE RUSYA ARASINDAKİ PRUT VE 1768-1774 SAVAŞLARININ GÜNÜMÜZ TARİH EĞİTİMDE Kİ YERİ: TÜRKİYE VE RUSYA DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ

33.   DOÇ. DR. YÜKSEL KAŞTAN - SEDA ALPASLAN - TBMM ZABIT TUTANAKLARINA GÖRE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE - RUSYA İLİŞKİLERİNE ANALİTİK BAKIŞ. (1939-1945)

34.   YRD. DOÇ. DR. AHMET DENİZ – ARŞ. GÖR. MURAT AKÇA - AK PARTİ DÖNEMİNDE VİZESİZ GEÇİŞLERİN TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN EKONOMİLERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

35.   YRD. DOÇ. DR. AYKUT KARAKAYA - TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ İHRACAT VE İTHALATIN BAĞIMLILIĞI

36.   YRD. DOÇ. DR. BÜLENT ŞENER - MONTRÖ BOĞAZLAR REJİMİ VE “KANAL İSTANBUL” PROJESİ: “JEOPOLİTİK DUYARLILIK’TAN “JEOPOLİTİK ÇILGINLIK”IĞIA BİR VARLIK, EGEMENLİK VE GÜVENLİK SORUNU OLARAK BOĞAZLAR

37.   YRD. DOÇ. DR. CEMİLE ŞAHİN - RUSYA’NIN KIRIM TÜRKLERİNE YÖNELİK NÜFUS POLİTİKASI

38.   YRD. DOÇ. DR. CENK ÖZGEN - TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİ: SAVUNMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

39.   YRD. DOÇ. DR. DUYGU DERSAN ORHAN - EKONOMİK BAĞIMLILIK VE GÜVENLİK ÇIKARLARI ARASINDA SIKIŞAN TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ

40.   YRD. DOÇ. DR. GÜLNAR KARA - II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI STALİN’İN TÜRKİYE POLİTİKASI (1945- 1953)

41.   YRD. DOÇ. DR. İSMAİL ŞAHİN - SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ SSCNB’NİN KIBRIS POLİTİKASI

42.   YRD. DOÇ. DR. KASIM TATLIOĞLU - PUTİN DÖNEMİ TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN SOSYAL-KÜLTÜREL VE PSİKOLOJİK BAĞLAMDA GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

43.   YRD. DOÇ. DR. MURAT ARPACI – YENİ TÜRKİYE SİNEMASINDA ANDREY TARKOVSKİ ETKİSİ

44.   YRD. DOÇ. DR. MURAT GÜL- ARŞ. GÖR. MERVE SUNA ÖZEL ÖZCAN- RUSYA FEDERASYONU VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIRIM İLHAKI SORUNSALI

45.   YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR - TURİZM PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

46.   YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TANRIVERDİ - KARADENİZ DONANMA KOMUTANI AMİRAL KOLÇAK’IN İSTANBUL VE BOĞAZLARI ELE GEÇİRME PLANI VE 1917 İHTİLALİ İLE GELEN SON

47.   YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TUNÇ DEDE – YRD. DOÇ. DR. MÜKRİMİN ŞEVKET GÜNEY - KARADENİZİN KİRLİLİĞE KARŞI SÖZLEŞMESİ (BÜKREŞ SÖZLEŞMESİ) KAPSAMINDA GİRESUN İLİNDEKİ ÇEVRE SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

48.   YRD. DOÇ. DR. SADETTİN GÜLTEKİN - TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE RUSYA’NIN YERİ VE ÖNEMİ

49.   YRD. DOÇ. DR. SALEM KHALAF – RUSYA’NIN SURİYE MÜDAHALESİNİN SONUÇLARI

50.   YRD. DOÇ. DR. SERAP TOPRAK - RUSYA’NIN BALKAN SİYASETİ (1856-1878)

51.   YRD. DOÇ. DR. ŞERİF DEMİR - DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN İÇ POLİTİKAYA YANSIMASI

52.   YRD. DOÇ. DR. TUĞBA ERAY -  II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KARADENİZ DE RUS DENİZ ARAÇLARI

53.   YRD. DOÇ. DR. URAL AKÜZÜM – MAVİ AKIM PROJESİNİN TÜRK İDARE HUKUKUNA ETKİLERİ

54.   DR. AYHAN KUŞÇULUO - OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE RUS-JAPON SAVAŞI 1904-1905

55.   DR. HU. ÖĞ. ALB. FARUK ÇAKIR - ADEM ÇAYLAK - ADNAN AKIN - İKİ ÜLKE İKİ LİDER: PUTİN VE ERDOĞAN ÖZELİNDE LİDERLİK ANATOMİSİ

56.   DR. SİNAN DEMİRTÜRK – BÜYÜKELÇİ SEMYON İVANOVİÇ ARALOV’UN GÖZÜ İLE MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA TÜRKİYE-SSCB MÜNASEBETLERİ

57.   ÖĞR. GÖR. ANIL ÇAĞLAR ERKAN - ENERJİ GÜVENLİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: RUSYA FEDERASYONU VE ENERJİ GÜVENLİĞİNDE DOĞAL GAZIN ROLÜ

58.   ÖĞR. GÖR. DR. SELİM KURT - TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNDE KARADENİZ: REKABET Mİ İŞBİRLİĞİ SAHASI MI?

59.   ÖĞR. GÖR. ERTUĞRUL MEŞE - SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK SAĞINDA RUS ALGISI: NEFRETİN KADİM NESNESİ

60.   ÖĞR. GÖR. FATİH VOLKAN AYYILDIZ - TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ: 2000-2016 YILLARI

61.   ÖĞR. GÖR. GÖKHAN YİĞİT - ÖĞR. GÖR. OĞUZHAN ÇAM - ÖĞR. GÖR. ÖKKAŞ ARI - TÜRKİYE RUSYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ: DIŞ TİCARET ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

62.   ÖĞR. GÖR. REGİNA CAMANKULOVA - RUS SİNEMASINDA TÜRKİYE’NİN İMAJI: VOSTOK-ZAPAD DİZİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

63.   ARŞ. GÖR. ARDA ÖZKAN - TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNDE ÇERNOBİL ETKİSİ

64.   ARŞ. GÖR. MAHMUT BAKIR - ARŞ. GÖR. HİLAL TUĞÇE BAL - TURİZM BAĞLAMINDA TÜRKİYE- RUSYA İLİŞKİLERİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK TREND ANALİZİ UYGULAMASI

65.   ARŞ. GÖR. MUSTAFA MALKOÇ YAŞAR - GONCA YAŞAR - TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLER: DIŞ TİCARETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

66.   ARŞ. GÖR. ONUR DEMİRCİ - SHAMSİ RZALI - KİRPİ İKİLEMİ: TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNDE BÖLGESEL SORUNLAR VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ

67.   AHMET YAVUZ GÜLER - AVRASYACILIK BAĞLAMINDA TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİ

68.   AYKUT GÖKTEKİN - RUS SİNEMACILAR EİSENTEİN VE VERTOV’UN TÜRK SİNEMASINDAKİ KURGU ANLAYIŞINA ETKİLERİ

69.   BURCU ERMEYDAN - TÜRKİYE VE ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ENERJİ KULÜBÜ: TÜRKİYE-RUSYA VE TÜRKİYE-ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

70.   CEM DÜZEN - KONJONKTUREL BAĞLAMDA DEĞİŞEN DÜNYA SİYASETİNE BİR ÖRNEK: TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ EKSENİNDE TÜRKİYE VE BOLŞEVİK RUSYA İLİŞKİLERİ ( 1919-1922 )

71.   CENGİZ ÇAN – FATİH TUĞRUL KARATAY – SON YILLARDAKİ TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNİN DIŞ TİCARETE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

72.   ÇAĞATAY BALCI - İSTİHBARAT VE GÜVENLİK BAĞLAMINDA RUSYA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ: REKABET VE İŞBİRLİĞİ

73.   EMRAH BOZKURT - EZELİ DÜŞMANLIKTAN EBEDİ DOSTLUĞA MI? SHANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ PERSPEKTİFİNDE TÜRK RUS YAKINLAŞMASI

74.   F. REZZAN ÜNALP - İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA KAFKASYA: ALMANYA’NIN  “İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU MINTIKALARI BAKANLIĞI” VE TURANCILIK FAALİYETLERİ

75.   FATİH ŞEN - DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNDA TÜRKİYE’NİN VE RUSYA’NIN YAKLAŞIMLARI

76.   GİZEM CANSIZ - SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUSYA’NIN ARTAN BÖLGESEL ETKİSİ VE TÜRKİYE

77.   LEVENT ÜNAL - 18. VE 19. YY OSMANLI-RUS SAVAŞLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA SÜRECİNE ETKİLERİ

78.   MEHMET GÖKHAN ÖZDEMİR - YUNUS KUTVAL - İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE RUSYA İKİLİ İLİŞKİLERİNİN EKONOMİ VE SİYASAL İLİŞKİLER AÇISINDAN TARİHSEL GELİŞİMİ

79.   NURAY GÜNEY - STALİN DÖNEMİ TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ

80.   ONUR OKYAR - RUSYA-BATI REKABETİNİN TÜRKİYE- RUSYA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ: TTIP ÖRNEĞİ

81.   ÖMER KARATAŞ - HAKAN SİPAHİ - TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN UÇAK KRİZİNİN TÜRK RUS BASININA YANSIMALARI VE KRİZ YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELEME

82.   PELİN GÖRGÜLÜ - TÜRK VE RUS EDEBİYATINDA DOĞU-BATI SORUNUNA VE KÜLTÜRE GENEL BİR BAKIŞ

83.   SALİH MEMİŞ – ÖĞR. GÖR. HAKAN BENEK - TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA YAŞANAN UÇAK KRİZİNİN TÜRK TURİZMİNE YANSIMALARI

84.   SEDA ÇAKMAK - SURİYE KRİZİNE RUSYA MÜDAHALESİ VE TÜRKİYE İÇİN SONUÇLARI

85.   SEFER GELEN - TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNDE KAZAKİSTAN FAKTÖRÜ

86.   SELÇUK ÖZÇELİK – SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF POLİTİKA BAĞLAMINDA YENİ PARTNERİ “RUSYA”

87.   SİNAN AYTAŞ - YENİ AVRASYACILIK VE YENİ OSMANLICILIK DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ

88.   SİNAN DOĞAN - TARİHTE TÜRKİYE- RUSYA İLİŞKİLERİNİ BELİRLEYEN RUS POLİTİKALARININ DİNSEL ANALİZİ

89.   ÜMİT KOZCAZ - ANDREY KARLOV SUIKASTININ RUSYA BASININDAKİ YANSIMALARI

90.   VAHİT GÜNAY - YARI PERİFERİK ÜLKELERİN SENDROMU: RUSYA FEDERASYONU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

91.   VENERA NARINOVA - RUSYA HABER SİTELERİNDE TÜRKİYENİN İMAJI VE TEMSİLİ

92.   ZEYNEP ÖZÇELİK - NAİME UZUN - KIRIM SAVAŞINDA OSMANLI-RUSYA.

 

VII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM İNGİLİZCE BİLDİRİLER

 

1.       PROF. DR. ABBAS FADHIL AL – SAADİ - THE GEOPOLITICAL IMPORTANCE OF GAS TRANSMİSSİON PİPELİNES FROM İTS PRODUCTION COUNTRİES TO EUROPE İN RUSSIAN TURKISH RELATIONS

2.       PROF. DR. ABBAS FADHIL AL – SAADİ - ASSİST. PROF. DR. MUTHANA MASHAAN AL MAZROUEE - THE SPATAİ ANALYSİS OF THE ROLE OF THE BLACK SEA İN THE TRADE EXCHANGE BETWEEN TURKEY AND RUSSIA

3.       PROF. DR. İNAAM MAHDİ ALİ - AL SALMAN - RUSSIAN ACTIVITY IN IRAQ IN THE YEARS OF THE FİRST WORLD WAR

4.       PROF. DR. MAHMOUD AL – QAYSİ - ATATURK-ERDOĞAN AND RUSSIA A COMPARATIVE STUDY

5.       DR. AMİRA ELSAID ELTANTAWY MOHAMED - NIKOLAY MURAVYOV EXPEDITION AND İTS İMPACT ON THE EMPOWERING OF THE RUSSIAN-OTTOMAN RELATIONSHIPS IN THE FİRST SYRİAN WAR

6.       DR. HAIDER SH. AL – SULTANİ - TURKISH-SOVIET RELATIONS 1921-1925 READİNG IN THE DİMENSİONS OF POLITICAL REALİSM

7.       DR. IMAD H. ALLAW - GEOSTRATEGİC İNTERESTS IN THE RUSSİAN-TURKİSH RELATIONS

8.       DR. MAHER JABBAR AL KHALİLİ ABSTRACT - ELEMENTS OF COMPETİTİON AND BALANCE IN THE RUSSIAN-TURKISH RELATIONS

9.       ABBAS HUSSEIN MUJESIR ALGBASHY - THE RISE OF OTTOMAN RUSSIAN RELATIONS AND ITS DEVELOPMENT UNTIL-1739

10.   IBTİSSEM AİSSAOUİ - THE TURKISH RUSSIAN BİLATERAL RELATIONS İN THE TWENTY FİRST CEUNTRY

11.   INAAM AL SALMAN - TURKEY RUSSIA RELATIONS İN THE HİSTORİCAL PROCCESS

12.   KAFAH A. NAJJAR - THE IMPACT OF THE SYRİAN CRİSİS ON THE RUSSIAN-TURKISH RELATIONS 2011-2015

13.   MAWAHEB ADNAN AHMED - MUSTAFA KEMAL ATATURK AND SOVIET RUSSIA-1920-1938

14.   MOHAMAD H. ALZAGHAL - RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIPS IN THE NATO FRAMEWORK

15.   MURTADHA ABDULZAHRA A. HUSS - MOSCOW TREATY OF 1921 İN CONTEXT OF TURKISH-RUSSIAN RELATIONS

16.   NADHEER J. HUSSEİN – RESEARCH SUMMARY

 

 

 

 


جامعة غ ريسون

مركز البحر األسود للدراسات االس رياتيجية

 

قائمة بأمساء السادة الباحثني واألكادمييني املقبولة ملخصاتأةاثهم مرتبة أبديا

 

عنوان امللخص

 

اسم الباحث

)2005-1991( من للمدة ية

العالقات الروسية الرتك

أمحد جاسم إبراهيم الشمري

على العالقات مع االثاد السوفييت 1958-1954

انعكاسات ميثاق بغداد

أسامة عبد الرمحن الدوري

سياسة تركيا تاه اجملال اجليوبولتيكي اإلسالمي وانعكاساهتا على الدور الروسي يف

املنطقة

إمساعيل زروقة

بعثة نيقوالي مورافيوف وأثرها يف دعم العالقات الروسية العثمانية أثناء حرب الشام

)1833-1831( األوىل

أمرية السعيد الطنطاوي

حممد

ية الروسية

اسرتاتيجية العالقات الرتك

بيسان مصطفى موسى

ضمن نظرية (العمق االسرتاتيجي) يف عهد أردوغان

العالقات الرتكية الروسية

توفيق خلف ايسني

السامرائي

التوجه شرقا أثر الصعود األورواسي اجلديد على التحوالت الكربى لالسرتاتيجية

الرتكية

جالل خشيب

ية بني عامي )1945-1914( دراسة اترخيية

العالقات الرتكية الروس

حيدر سعد جواد اإلبراهيمي

الرتكية الروسية: أصل الصراع وظرفية التعاون

األزمة السورية والعالقات

خالد شيات

ادية بني الدولة العثمانية والروسية يف القرنني السابع عشر

العالقات الدينية واالقتص

والثامن عشر

خالد عبد القادر اجلندي

واألزمة السورية

العالقات الروسية الرتكية

خالد ممدوح العزي

العالقة الروسية الرتكية: قراءة يف ظل األزمة السورية بعد

املصاحل اجليوسرتاتيجية يف

2011

مسر سحقي

ية يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية

العالقات الرتكية الروس

مسية حوادسي

التحليل املكاين لدور البحر األسود يف التبادل التجاري بني تركيا وروسيا

عباس فاضل السعدي

األمهية اجليوسياسية ألانبيب نقل الغاز من دول إنتاجه إىل أوراب يف العالقات

الروسية الرتكية

مثىن مشعان املرزروعي عباس فاضل السعدي

زوااي التقارب واالختالف

العالقات الرتكية الروسية

عبد القادر حسني

 

العالقات الرتكية الروسية

عبد هللا عبد العزيز ابكر

لرتكيا يف تطور العالقات الروسية الرتكية

أثر املوقع اجليوسرتاتيجي

فارس حممود

فسة: عالقات تركيا روسيا أبفريقيا "دراسة حالة السودان"

جدلية التعاون واملنا

فتحية فاروق عمر

)2010-1991(

العالقات الروسية الرتكية

فرج حسن حممد أقبيلي

يف طبيعة العالقات الروسية الرتكية

عناصر التنافس والتوازن

ماهر جبار اخلليلي

من روسيا على عالقتها حبلف الناتو؟

كيف يؤثر اقرتاب تركيا

مدى الفاتح

وتركيا يف املنطقة العربية: حساابت إقليمية ورهاانت دولية

توجهاتكل من روسيا

بلخري آسية منصر مجال

كية: دراسة يف جماالت التعاون والتنافر "منطقة الشرق

األوسط دراسة حالة" العالقات الروسية الرت

نور الدين دخان

بدرة سليم

موقف الدول األوربية من التدخل الروسي يف ثورة اليوانن

نيفني مصطفى حسن سعد

 

 

KURUMSAL OTURUMLAR

 

1.       KARASAM OTURUMU

 

1.       YRD. DOÇ. DR. ABBAS KARAAĞAÇLI

2.       YRD. DOÇ. DR. KEMAL ÇİFTÇİ

3.       YRD. DOÇ. DR. GÖKTÜRK TÜYSÜZOĞLU

4.       YRD. DOÇ. DR. SERDAR KESGİN

 

2.       ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İİBF OTURUMU

 

1.       OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MEHMET DALAR – RUSYA’NIN SON DÖNEMLERDEKİ SURİYE POLİTİKASI

2.       DOÇ. DR. YAŞAR SARI - TÜRK RUS İLİŞKİLERİNDE AVRASYA KAVRAMININ YERİ

3.       YRD. DOÇ. DR. İLHAN SAĞSEN – RUS DIŞ POLİTİKASINDA ENERJİ UNSURU VE TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

4.       ARŞ. GÖR. CANER KALAYCI – TÜRKİYE MEDYASININ TÜRKİYE RUSYA İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ALGISI 2015-2017 ARASI DÖNEM