TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

Bildiri metni iki yana yaslı (yasla) olarak yazılmalıdır. Kullanılacak tablo, şekil vb. nesnelere bildiri içerisinde yer verilmelidir. Metin içerisinde önemli kelimeler koyu, italik, altı çizili olarak vurgulanabilir. Sayfa numarası verilmemelidir.

Sayfa Sayısı

Kesin bir kısıtlama olmamakla beraber azami 10-15 sayfayı aşmaması tercih edilir.

Sayfa Yapısı

Sayfa kenar boşlukları, A4 kağıt boyutu üzerinde aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:

Üst: 2,5 cm
Alt: 2,5 cm
Sol: 2 cm
Sağ: 2 cm


Paragraf

Paragraflarda ilk satır bir sekme (1,25 cm) içeriden başlatılmalıdır. Paragraflar tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflar arasında 6 nk (önce: 3 nk, sonra: 3 nk) aralık verilmelidir. Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu Bildiri yazı tipi Times New Roman ve yazı tipi boyutu 11 punto olmalıdır.

Bildiri Başlığı

Bildiri başlığı 12 punto, büyük harflerle, kalın olarak, ilk sayfanın en üstüne ortalı biçimde yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır ara verilip sağa hizalı olarak; yazarın unvanı, adı, soyadı bilgilerine yer verilmelidir; bağlı olduğu kuruluş da dipnot olarak belirtilmelidir. Varsa sırayla diğer yazarlarda da aynı sistematik izlenmelidir.

Bildiri metninde aşağıdaki başlıklar sistematiği izlenmelidir:

Giriş

Metin Başlıkları

Bildiri metninde birincil başlıklar kalın ve kelimelerinin ilk harfleri büyük olmalıdır. Başlıklar sola hizalı olarak bir sekme içeriden paragraf ilk satırıyla aynı hizadan başlatılmalıdır. İkincil başlıklar italik olabilir.

Sonuç (ve Öneriler)

Dipnot

Dipnotlar, 9 punto olarak yazılmalıdır. Bildiri metninin ilk sayfasından başlanarak son sayfasına kadar, sayfa altında 1'den başlayıp müteselsil devam edecek şekilde numaralandırılmalıdır.

Dipnot için örnekler:

Kitaplar: Yazar ya da yazarların soyadı, adı, (yıl), kitabın adı (İtalik), basım yeri, yayıncısı, sayfa no.

Örnek: Fuller, Graham E., (1996), Demokrasi Tuzağı, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, s.89.

Dergiler: Yazar ya da yazarların soyadı, adı, (yıl), "yazının adı", Dergi adı (İtalik yazı ile), cildi, sayfa numarası.

Örnek: Bebler, Anton, (2008), "The Western Balkans and the International Community", Avrasya Dosyası, C.14, S.1, s. 7-22.

İnternet Siteleri: Yazarın soyadı, adı, "yazının adı", internet sitesinin adresi, (erişim tarihi).

Örnek: Sanders, Paul J., “Why ‘Globalization’ Didn’t Rescue Russia”,

www.hoover.org/publications/policyreview/3479217.html (accessed on 03.04.2007)

Dipnotta aynı eserin ikinci kez anılması durumunda Yazar ya da yazarların soyadı, adı, (yıl), sayfa numarası.

Örnek: Fuller, Graham E, (1996), s. 95.

Kaynakça

Bildiri metninde yapılan atıflara ilişkin ayrıntılı bilgilere kaynakçada yer verilmelidir. Yazarın soyadıyla alfabetik ve aynı yazar için kronolojik sıra izlemelidir. Bildiri metninden farklı olarak, 9 punto ile yazılmalıdır.

Kaynakçaya ilişkin aşağıdaki örnekler dikkate alınmalıdır:

ARGENTİ, P.A., "Collaborating with Activists: How Starbucks Works with NGOs", California Management Review, C.47, S.1, 2004, s.91-116.

BUMİN, Tülin, Hegel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.

GRONBJERG, K., Understanding Nonprofit Funding, Jossey-Bass, San Francisco, 1993.

GARVEY, N., NEWELL, P., "Corporate Accountability to the Poor.", Development in Practice, C.15, S.3-4, 2005, s.389-404.

HAŞLAK, İrfan, DURAN, Burhanettin, "Liberal Demokrasinin Etiğini Tartışmak: Toplulukçu Eleştiriler", I. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Adapazarı, 1998, s.85-97.

www.unctad.org/en/docs/wir2006overview_en.doc, (Erişim Tarihi: 2 Ocak 2007).

www.unctad.org/en/docs/wir2006overview_en.pdf, (Cited on 2 November 2007).

SHİLS, Edward, "Nation Nationality and Civil Society", Nations and Nationalism, C.1, S.1, 1995, s.93-118.

Ekler

Kaynakça'dan sonra gerek görülüyorsa Ek(ler)e yer verilmelidir.