VII. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’nun Değerli Katılımcıları;

Giresun Üniversitesi uzun yıllardır, periyodik olarak Karadeniz Sempozyumları düzenlemektedir. Bu sene yedincisini gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Sempozyumunun ana temasını Türk - Rus ilişkileri olarak belirledik.

Sempozyum Düzenleme Kurulumuzun yaklaşık bir yıl süren, yoğun ve yorucu çalışmaları sonucunda, bu yılki sempozyumda konu başlıkları genişletilerek disiplinler arası çeşitlilik arz eden bir program hazırlanmıştır.

Sempozyumla ilgili katılımcıların tüm sorularına yanıt bulabileceği web sayfamız faaliyete geçirilmiş olup bu site halen yayındadır. http://www.grukarasam.com/

Bildiri kitabı 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında, Giresun’da,  Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile organize edilmiş olan 7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’nda sunulan konu başlıklarına göre sıralanmış bildirileri içermektedir.

Sempozyum, hazırlık aşamasından bu kitabın sizlere intikaline kadar, tamamen Giresun Üniversitesinin öz kaynakları ile gerçekleşmiştir. Ancak sempozyumun sosyal programı çerçevesinde Giresun Valiliğine, Giresun Belediyesine, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına, Bulancak Belediyesine, vermiş oldukları destekler ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürü borç biliriz.

Sempozyuma gönderilen bildirileri inceleyerek bilimsel görüş ve katkılarını sunan tüm Bilim ve Danışma Kurulu, Hakem Heyeti üyelerine, zamanlarını bu bilimsel etkinliğe ayıran tüm katılımcı ve dinleyicilere Üniversitemiz adına teşekkür ederiz.

Büyük emek ve özveri ile meydana getirilen bu çalışmanın bilim dünyasının istifade edebileceği bir kaynak olması temennisiyle tüm okurlarımıza saygılar sunarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu